logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภูร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานมอบชุด PPE ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภูร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานมอบชุด PPE ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนามในจังหวัดหนองบัวลำภู

อัลบั้มภาพ

3 กันยายน 2564 | จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกัญญา ไชยพิมูล ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินราช...
  18 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง
 • นางวาสนา ผุดผ่อง ผู้ตรวจราชการกรม ได้ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานธนาร...
  13 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง
 • นางสาวกัญญา ไชยพิมูล ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมหารือในการขอออกหนั...
  11 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง