logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางวาสนา ผุดผ่อง ผู้ตรวจราชการกรม ได้ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 นางสาวกัญญา ไชยพิมูล ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู รับการตรวจราชการจาก (นางวาสนา ผุดผ่อง) ผู้ตรวจราชการกรม ได้ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Video Conference 

อัลบั้มภาพ

13 สิงหาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภูร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานมอบชุด PPE ให้กับสำนักงานส...
  3 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง
 • นางสาวกัญญา ไชยพิมูล ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินราช...
  18 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง
 • นางสาวกัญญา ไชยพิมูล ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมหารือในการขอออกหนั...
  11 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง