logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยตรีวาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุฯ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยตรีวาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นภ.655 และนภ.656 (ทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาลและโดยประการอื่น) ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง และตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณศูนย์จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดหนองบัวลำภู อีกทั้งได้หารือร่วมกับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 เกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุให้กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

อัลบั้มภาพ

6 กุมภาพันธ์ 2567 | จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีวาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภ...
  4 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง
 • ว่าที่ร้อยตรีวาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน...
  22 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 71 ครั้ง
 • ว่าที่ร้อยตรีวาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน...
  21 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง