logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางกิ่งแก้ว พงษ์พาณิชย์ ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ออกตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นางกิ่งแก้ว  พงษ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ออกตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 บ้านโนนสว่าง และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15  บ้านโนนบวร  ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

อัลบั้มภาพ

29 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภูรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ (น...
  7 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
 • นางสาวเบ็ญจวรรณ แสงสุวรรณ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ ได้รับมอบหมายแทนธนารั...
  6 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • นางกิ่งแก้ว พงษ์พาณิชย์ ออกตรวจติดตามผลงานปรับปรุงราคาประเมินที่ดินและจัดทำแผนที...
  30 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง