logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภูรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ (นางสาวช่อทิพย์ เรืองเวทดี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2565

นางสาวกัญญา ไชยพิมูล ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชกรมธนารักษ์ (นางสาวช่อทิพย์  เรืองเวทดี) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2) และลงพื้นที่สำรวจที่ราชพัสดุ  แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นภ. 655 และ 656 ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง และแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นภ. 615 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

อัลบั้มภาพ

18 สิงหาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกัญญา ไชยพิมูล ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติส...
  15 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง
 • นางสาวกัญญา ไชยพิมูล ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณป...
  15 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อป...
  8 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง