logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ว่าที่ร้อยตรีวาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมหารือและตอบข้อซักถาม เพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรีวาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมหารือและตอบข้อซักถาม เพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ณ ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

อัลบั้มภาพ

7 กุมภาพันธ์ 2567 | จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีวาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภ...
  4 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง
 • ว่าที่ร้อยตรีวาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน...
  22 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 71 ครั้ง
 • ว่าที่ร้อยตรีวาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน...
  21 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง