logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวกัญญา ไชยพิมูล ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมหารือในการขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในเขตจังหวัดอุดรธานีและเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

นางสาวกัญญา  ไชยพิมูล ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายธานิต ประยูร นายช่างสำรวจอาวุโส และนางสาวอนงค์ เหลาธรรม เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมหารือกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี มณฑลทหารบกที่ 24 มณฑลทหารบกที่ 28 เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ราชพัสดุซึ่งใช้ในราชการของกองทัพบก แปลงสนามฝึกรบในป่า ตำบลน้ำพ่นอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เนื้อที่ประมาณ 15,087-3-60.8 ไร่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564          

อัลบั้มภาพ

11 สิงหาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภูร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานมอบชุด PPE ให้กับสำนักงานส...
  3 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง
 • นางสาวกัญญา ไชยพิมูล ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินราช...
  18 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง
 • นางวาสนา ผุดผ่อง ผู้ตรวจราชการกรม ได้ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานธนาร...
  13 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง