logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางกิ่งแก้ว พงษ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมการจัดแสดงแสง สี เสียง ตำนานเล่าขานนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานฯ จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นางกิ่งแก้ว พงษ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมการจัดแสดงแสง สี เสียง ตำนานเล่าขานนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานฯ และการจัดแสดง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและแฟชั่นโชว์ในจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 4

อัลบั้มภาพ

20 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภูรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ (น...
  7 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
 • นางสาวเบ็ญจวรรณ แสงสุวรรณ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ ได้รับมอบหมายแทนธนารั...
  6 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • นางกิ่งแก้ว พงษ์พาณิชย์ ออกตรวจติดตามผลงานปรับปรุงราคาประเมินที่ดินและจัดทำแผนที...
  30 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง