logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางกิ่งแก้ว พงษ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดและแหล่งเพราะพันธ์ยุงลายลดโรคไข้เลือดออก

นางกิ่งแก้ว  พงษ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายลดโรคไข้เลือดออก ณ ตำบลหนองเรือ ต.โนนสะอาด ต.หัวนา และ ต.วังทอง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563

อัลบั้มภาพ

11 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภูรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ (น...
  7 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
 • นางสาวเบ็ญจวรรณ แสงสุวรรณ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ ได้รับมอบหมายแทนธนารั...
  6 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • นางกิ่งแก้ว พงษ์พาณิชย์ ออกตรวจติดตามผลงานปรับปรุงราคาประเมินที่ดินและจัดทำแผนที...
  30 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง