logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภูได้ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 7 ณ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ นภ.531 ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภูได้ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ครั้งที่ 7 โดยเป็นการจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภู คบจ. ณ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ นภ.531 ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมทั้งเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้า OTOP จากกลุ่มสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

อัลบั้มภาพ

24 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางกิ่งแก้ว พงษ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ...
  29 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
 • นางกิ่งแก้ว พงษ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ...
  26 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบอาหารกล่องและน...
  25 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง