logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การคัดเลือกเอกชนในการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การคัดเลือกเอกชนในการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น

เอกสารดาวน์โหลด

5 มีนาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 77 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2567
  11 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การคัดเลือกเอกชนด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อจัดหาประโยชน์ใน...
  9 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประ...
  5 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง