logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการเปิดประมูลจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุ

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการเปิดประมูลจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุ

5 มีนาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2567
  11 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การคัดเลือกเอกชนด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อจัดหาประโยชน์ใน...
  9 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การคัดเลือกเอกชนในการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่...
  5 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 77 ครั้ง