logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ตรวจรับมอบการก่อสร้างสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู งวดที่1

18 พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
  30 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
 • กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์จังหวัดหนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่-น่าเที่ยว
  น.ส.กัญญา ไชยพิมูล ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู นำบุคคลากรเข้าร่วมทำความสะอาดบริเวณศูนย์ราชการจังหวัด ...
  21 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
  นางสาวกัญญา ไชยพิมูล ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวั...
  18 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง