logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ด้านที่ราชพัสดุ

 • แบบแจ้งรายการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคารราชพัสดุ (แบบ ทบ.2)
  17 กุมภาพันธ์ 2563
 • แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4)
  17 กุมภาพันธ์ 2563
 • แบบส่งคืนที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.6)
  17 กุมภาพันธ์ 2563
 • แบบสำรวจรายการที่ดิน (แบบ ทร.03)
  29 มกราคม 2558
 • แบบสำรวจอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04)
  29 มกราคม 2558
 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05)
  29 มกราคม 2558
 • แบบรายงานการปกครองดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (แบบ ธร.3801) ปรับปรุงแล้ว
  29 มกราคม 2558
หมวดหมู่เอกสาร