logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ประกวดราคาสอบราคา

  • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    6 กรกฎาคม 2561
  • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    29 มิถุนายน 2561