logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีวาสิทธิ์  นนทสิน

ดำรงตำแหน่งธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึง ปัจจุบัน

นางสาวกัญญา  ไชยพิมูล

ดำรงตำแหน่งธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ปี พ.ศ. 2564 ถึง ปี พ.ศ. 2566

นางกิ่งแก้ว พงษ์พาณิชย์

เริ่มดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2563 

นายบุญชอบ  วิเศษปรีชา

เริ่มดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2562 ถึง ปี พ.ศ.2562

นายสมชาย จิรัตติกานนท์

เริ่มดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2561 ถึง ปี พ.ศ.2562
 
 

นายสุชาติ  ชัยจิตร์

เริ่มดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2558 ถึง ปี พ.ศ.2560

 

นายโกวิท ฉันทจิตร

เริ่มดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2556 ถึง ปี พ.ศ.2558

 

นายนิวัฒน์ สุนทรนิพัทธ์

เริ่มดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2548 ถึง ปี พ.ศ.2555
 
 

นายอำนาจ  อิศรกุล

เริ่มดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2546 ถึง ปี .ศ.2548
 
 

นายสุรพงษ์  สุขสุราษฎร์

เริ่มดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2544 ถึง ปี พ.ศ.2546
 
 
 
10 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 1879 ครั้ง