logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

เกี่ยวกับจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
"ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ
แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว
เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ
นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน"
 
 
...ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งขึ้นเป็นจังหวัดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 มีที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16 องศา 45 ลิปดา ถึง 17 องศา 40 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 101 องศา 57 ลิปดา ถึง 102 องศา 30 ลิปดา ตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 518 กม. (ตามเส้นทาง กรุงเทพฯ-สีคิ้ว-ชัยภูมิ-ชุมแพ-ศรีบุญเรือง-หนองบัวลำภู ) จังหวัดหนองบัวลำภู มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3,859.062 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,411,928.74 ไร่ ขนาดพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 2.27 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 170,226 ตารางกิโลเมตร หรือ 106,392,250 ไร่ และคิดเป็นร้อยละ 0.75 ของประเทศ ) จังหวัดหนองบัวลำภู มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
..ทิศเหนือ         ติดต่อกับ     อำเภอน้ำโสม   อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี
..ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ     อำเภอบ้านผือ   อำเภอกุดจับ   อำเภอหนองวัวซอ   จังหวัดอุดรธานี
..ทิศใต้             ติดต่อกับ     อำเภอสีชมพู   กิ่งอำเภอหนองนาคำ   จังหวัดขอนแก่น
..ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ      อำเภอภูกระดึง   อำเภอวังสะพุง   อำเภอผาขาว   อำเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย

 

..น่วยงานการปกครอง
            จังหนองบัวลำภู แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  อำเภอโนนสัง  อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอนากลาง  อำเภอสุวรรณคูหา และอำเภอนาวัง 
 
จำนวนหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ เทศบาล อบต. ในแต่ละอำเภอ 
 
 

อำเภอ

จำนวนตำบล (แห่ง)

จำนวนหมู่บ้าน (แห่ง)

จำนวนเทศบาล (แห่ง)

จำนวน อบต. (แห่ง)

นากลาง

9

119

5

5

นาวัง

5

53

1

5

โนนสัง

10

107

4

7

เมืองหนองบัวลำภู

15

149

4

13

ศรีบุญเรือง

12

157

5

9

สุวรรณคูหา

8

91

5

4

รวม

59

676

24

43

สภาพภูมิประเทศ
    ลักษณะภูมิประเทศของหนองบัวลำภู ส่วนใหญ่จะเป็นแอ่งที่ราบมีภูเขาล้อมรอบเทือกเขาที่สำคัญ คือ เทือกเขาภูพานอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดหนองบัวลำภู โดยทอดแนวยาวมาจาก  ริมฝั่งแม่น้ำโขงตอนเหนือของอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ผ่านเข้ามาเขต อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานีและเข้าสู่เขตอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู และเข้าไปเขตอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น     ผ่านไปกาฬสินธุ์ , สกลนคร และ จังหวัดนครพนม
    จังหวัดหนองบัวลำภู มีพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงบางส่วนเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นถึงลอนลึก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 200 เมตร ทางตอนบนของหวัดจะเป็นพื้นที่ภูเขาสูง แล้วลาดไปทางทิศใต้และทิศตะวันออก  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทราบและลูกรังไม่สามารถเก็บน้ำหรืออุ้มน้ำในฤดูแล้งได้

 สภาพภูมิอากาศ
   ลักษณะภูมิอากาศในจังหวัดหนองบัวลำภูแบ่งออกเป็น 3 ฤดู เช่นเดียวกันกับจังหวัดอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาวสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป ขึ้นอยู่กับมรสุม  ที่พัดผ่านประจำปี จัดอยู่ในประเภทภูมิอากาศแบบพื้นเมือง ร้อนเฉพาะฤดู คือ จะมีฝนตกเฉพาะฤดูกาลสลับกับมีช่วงแห้งแล้งที่เห็นได้ชัดเจน ซึ่งแต่ละฤดูจะมีอุณหภูมิแตกต่างกัน ดังนี้

  ฤดูหนาว :    อุณหภูมิต่ำเฉลี่ยประมาณ 15 16 องศาเซลเซียส อยู่ในช่วงเดือนธันวาคม มกราคม ของทุกปี
  ฤดูร้อน  :     อุณหภูมิต่ำเฉลี่ยประมาณ 34 - 36 องศาเซลเซียส อยู่ในช่วงเดือนเมษายน เดือน พฤษภาคม ของทุกปี
  ฤดูฝน   :     อุณหภูมิต่ำเฉลี่ยประมาณ 20 - 24 องศาเซลเซียส (ในวันที่มีฝนตก) อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน พฤศจิกายน ของทุกปี  

สถานที่สำคัญ/สถานที่ท่องเที่ยว
     1)  ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช          
2)  อุทยานภูเก้า-ภูพานคำ 
     
3)  วัดถ้ำกองเพล 
            
     4)  ถ้ำเอราวัณ              
         
 

 
 
 
 
 

                          

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 2452 ครั้ง